Dla firm i instytucji

Oferta kompleksowej obsługi firm świadczona przez nasze kancelarie obejmuje w szczególności:

 • sprawy prawne związane z bieżącą działalnością gospodarczą Klienta
 • reprezentowanie firm oraz osób zarządzających firmą w postępowaniu sądowym i administracyjnym;
 • konsultacje prawne;
 • wydawanie opinii prawnych;
 • prowadzenie procesów windykacji należności;
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami;
 • pomoc prawna w relacjach pracodawca - pracownik;
 • przygotowywanie projektów umów;
 • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek;
 • opiniowanie umów podpisywanych przez firmy;
 • pomoc prawna w procedurze przetargowej;
 • udział w postępowaniu mediacyjnym;
 • zakładanie spółek;
 • pomoc prawna przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej;
adwokat Nowy Sącz radca prawny w Nowym Sączu prawnik nowy sącz